Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Ústav geologických věd Ústav fyziky země


                   
 

                 počítadlo.abz.cz


Udržitelnost projektu

Výčet klíčových akcí, které se uskutečnily v rámci zajišťování udržitelnosti projektu ReWaNuSa (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0052) v období 1.7.2014 – 30.6.2019:

 

5. rok udržitelnosti (07/2018 – 06/2019)

 • odb. workshop proj. týmu / Brno, PřF MU, 29.5.2019 / gar. prof. Novák a Ing. Kopecký
 • bude dále doplněno po 29.5.2019

4. rok udržitelnosti (07/2017 – 06/2018)

 • mezinárodní konference CEMC 2018 / SVK, Banská Štiavnica, 06-2018 / účast doc. Losose
 • přednáška a odb. konzultace prof. Nasdaly z Univ. Wien k mikrospektroskopii / Brno, PřF MU, 22.2.2018 / gar. doc. Losos
 • odb. workshop proj. týmu / Brno, PřF MU, 29.1.2018 / gar. prof. Novák a Ing. Kopecký
 • kooperace s belg. výzk. centrem SCK.CEN / služ. cesty do Molu a odb. článek z 10/2017 / dr. Kuchovský, Mgr. Filipská, doc. Zeman, dr. Škoda + dr. Honty
 • kooperace s ZAMG / AT, Wien, 10-2017 / zahr. cesta dr. Špačka
 • odborné setkání mineralogů „Mineralientages“ / DE, München, 10-2017 / účast dr. Škody
 • mezinárodní konference CAM-2017 / AT, Wien, 13.-17.9.2017 / účast prof. Nováka a doc. Losose
 • velký kongres HGIG / Brno, PřF MU, 4.-7.9.2017 / gar. dr. Kuchovský a dr. Zachovalová


3. rok udržitelnosti (07/2016 – 06/2017)

 • mezinár. konference Antilope users group meeting / AT, Wien, 05-2017 / účast P. Vysloužil
 • odb. workshop proj. týmu / Brno, PřF MU, 13.2.2017 / gar. prof. Novák a Ing. Kopecký
 • odb. prezentace na bloku seminářů / AT, Univ. Wien, 17.-18.11.2016 / doc. Losos a Mgr. Švecová
 • mezinár. vědecké symposium New Minerals and Mineralogy in the 21st Century / Jáchymov, 09-2016 / odb. příspěvky prof. Nováka, dr. Škody, dr. Gadase
 • odb. prezentace v rámci studijního pobytu / ITA, Univ. Padova 07-2016 / prof. Novák
 • odb. prezentace při mezinár. konferenci PEG2017/ NOR, Kristiansand, 06-07/2017 / prof. Novák a dr. Škoda


2. rok udržitelnosti (07/2015 – 06/2016)

 • odb. workshop proj. týmu / Brno, PřF MU, 10.6.2016 / gar. doc. Losos a Ing. Kopecký
 • Studentská geologická konference 2016 / Brno, PřF MU, 06-2016 / doc. Zeman a Mgr. Rybářová + doc. Losos a Mgr. Švecová
 • odb. workshop proj. týmu / Brno, PřF MU, 20.1.2016 / gar. prof. Novák a Ing. Kopecký
 • kooperace s Univ. Wien / AT, Wien, 11-2015 / odb. studijní pobyt doc. Losose u prof. Nasdaly
 • odb. setkání zástupců seismologických agentur / AT, Wien, 10-2015 / účast dr. Špačka, dr. Havíře a dr. Pazdírkové
 • Česko-Slovenský hydrogeochemický seminář / Modrá, 09-2015 / odb. prezentace dr. Kuchovského
 • kooperace s belg. výzk. centrem SCK.CEN / služ. cesty do Molu a abstrakt při konferenci Euroclay, v Edinburgu 07-2015 / dr. Kuchovský, Mgr. Fürychová + dr. Honty
 • odb. prezentace k bentonitu pro SÚRAO / Praha, 07-2015 / dr. Kuchovský


1. rok udržitelnosti (07/2014 – 06/2015)

 • odb. workshop proj. týmu / Brno, PřF MU, 25.6.2015 / gar. prof. Novák a Ing. Kopecký
 • labor. experimenty na interakce bentonitu s vodou vč. Odběru vzorků po 2 letech / Brno, PřF MU, 05-2015 / Mgr. Filipská
 • kooperace s belg. výzk. centrem SCK.CEN / BEL, Moll, 09/2014 – 03/2015 / semestrální stáž Mgr. Fürychové u dr. Hontyho
 • odb. workshop proj. týmu / Brno, PřF MU, 5.12.2014 / gar. prof. Novák a Ing. Kopecký
 • výzkumný pobyt doc. Losose na Univ. Wien / AT, Wien, 12-2014 / Ramanovská spektroskopie v kooperaci s prof. Nasdalou
 • terénní výzkum dr. Škody ve Švédsku / SWE, Univ. Upsala a švédská geologická služba, 09-2014 / dr. Škoda v kooperaci E. Jonssonem


ADMIN     © MyPages, 2011