Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Ústav geologických věd Ústav fyziky země


                   
 

                 počítadlo.abz.cz


PROBĚHLÉ AKCE

Datum Název akce
Místo Přednášející

       

  10. 8. 2011                                                               

The new transnational seismic network Graubünden / CH South Tyrol / ITyrol / A – Carinthia / A 

Brno

Dipl.Ing. Melichar

23. 8. 2011

Safety Aspects for Seismic Stations

Brno

Dipl.Ing. Melichar

15. 9. 2011

Specializovaný workshop a odborné konzultace k tématům možnosti zpracování seism. dat na ÚFZ, paleoseismické výsledky, vizitace seism. stanice

Brno, seismická stanice MORC

prof. Klaus Jacob

4. 10. 2011

Infrasound Technology

Brno

Dipl.Ing. Melichar

13. 10. 2011

Radiation Damage in Minerals

Brno

prof. Lutz Nasdala

19. 10. 2011

Návštěva Conradovy observatoře v Dolním Rakousku

Rakousko

Dipl.Ing.Melichar

16. 11. 2011

Induced Seismicity

Brno

doc. Wolfgang Lendhart

22. 12. 2011

Seismometry I

Brno

Dipl. Ing. Melichar

24. 1. 2012

Seismometry II

Brno

Dipl. Ing. Melichar

7. 3. 2012

Seismometry III

Brno

Dipl. Ing. Melichar

 19. - 20. 4. 2012

Seismické a akcelerometrické sítě v Rakousku + odborné konzultace

 Brno

Dipl.Ing. Steiner

2. - 5. 5. 2012

Field Exploration Geology

 Brno/Mokrsko

Lindsay Hall

7. - 9. 5. 2012

Exkurze do Rakouska

Graz a okolí

 

15.-17.5. 2012

výjezd na zahraniční seismické stanice

 Terst, Lublaň


13. - 25. 5.  2012

výjezd na zahraniční VaV pracoviště

Švédsko


12. 6. 2012

Seismometer Self-Noise Studies

Brno

Dipl.Ing. Melichar

25. 7. 2012

Novy design seismické stanice MORC

Brno

Dipl.Ing. Melichar

17. 10. 2012

Protection of Seismic Systems

Brno

Dipl.Ing. Melichar

13. 11. 2012

exkurzní workshop JE Dukovany

Dukovany, Třebíč

Ing. Votava

21. 11. 2012

odborný workshop

Brno

Dr. Phil. Ch.Hammerl, RNDr. I. Broska, doc. Ondrejka

7. 12. 2012

Zkušenosti s podzemním ukládáním radioaktivních odpadů ve Švédsku

Brno

Mgr. Gadas

12. 3. 2013

Přehled dosavadních výzkumů a výsledků studia bentonitů jako bariér při ukládání radioaktivního odpadu

Brno

Mgr. Hanuláková

13. 3. 2013

Site Selection and Noise Measurement for new Seismic Stations

Brno

Dipl.Ing. Melichar

1. - 5. 4. 2013

Transfer know-how v oblasti výzkumu geologického ukládání radioaktivních odpadů

Brno

Dr. Honty

25. 4. 2013

odborný workshop

Brno

Ing. Hausmannová, Ing. Levorová, Ing. Smutek, Ing. Šťástka

13. - 17. 5. 2013

návštěva pracovišť civilní ochrany v Insbrucku, Bolzanu a Palmově

Insbruck, Bolzano, Palmova

 

3.- 5.10. 2013

návštěva jaderného úložiště v Maďarsku

Maďarsko


4. 6. 2013 The Mont Terri Rock Laboratory Brno Dipl. Ing. Melichar

20. - 25. 10. 2013

Transfer know-how v oblasti výzkumu radioaktivních minerálů v různých prostředích

Brno

Dr. H. Dill

31. 10. 2013

Faktory ovlivňující tvar luminiscenční emise Nd3+ (REE3+) v minerálech

Brno

Mgr. D. Talla, Ph.D.

4. 12. 2013

The Grimsel Test Site

Brno

Dipl.Ing. P. Melichar

17. 12. 2013

Seismické monitorování v ZAMG

Brno

Dr. Y. Jia

19. 1. 2014

Keramické látky používané pro imobilizaci radioaktivních odpadů

Brno

Mgr. J. Haifler

21. 1. 2014

Kvartérní zlomová tektonika

Brno

RNDr. P. Špaček, Ph.D.

29. 1. 2014

Activities of BGR for Final Disposal of Radioactive Waste

Brno

Dipl.Ing. P. Melichar

 9 - 11. 4. 2014

skupinový exkurzní workshop na Conradovu observatoř

Rakousko

 

22. 4. 2014

Mineralogical and geochemical problems related to radioactive waste repositories

Skalský Dvůr

 

4. - 10. 6. 2014 exkurzní výjezd zástupců CS do SCK.CEN Mol Belgie  

2. - 6. 6. 2014

návštěva The Grimsel Test Site, The Mont  Terri Rock Laboratory

Švýcarsko


2. - 5. 6. 2014

Raman Spectroscopy and Imaging in Earth Sciences

Brno

prof. Lutz Nasdala

30. 6. 2014 workshop k přenosu poznatků ze stáže v SCK.CEN Mol Brno Mgr. Fürychová
 

 


ADMIN     © MyPages, 2011