Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Ústav geologických věd Ústav fyziky země


                   
 

                 počítadlo.abz.cz


KA3 - Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti geovědního VaV

Při realizaci této klíčové aktivity v rámci projektu dojde k zapojení jedinců a zprostředkovaně i projektového týmu do mezinárodního týmu Alternative Buffer Material (ABM) Project, koordinovaného Svensk Kärnbränslehantering AB, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. Náplní této aktivity bude realizace specifických, velmi podnětných a přínosných studijních pobytů, odborných stáží a exkurzí na špičkových zahraničních pracovištích.

Jejich bližší rozpis a plán následuje zde:
KA3a) THE ÄSPÖ HARD ROCK LABORATORY (HRL), testovací pracoviště Svensk Kärnbränslehantering AB, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co, Box 250, SE-101 24 Stockholm (garant-Patrik Sellin) - 2 akademici, 14 dnů, odborná exkurze (podzim 2011) 2 doktorští studenti, 14 dnů, odborná exkurze (podzim 2011)

KA3b) Clay Technology AB, Delta 6, IDEON Research Center, S-223 70 Lund, Sweden (garant-Ola Karnland) - 1 akademik, 1 měsíc, odborná stáž (jaro 2012), 1 student doktorského stud.programu, 1 měsíc, odborná stáž (podzim 2012)

KA3c) BGR, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, LBEG, Technical Mineralogy, Sedimentology, Stilleweg 2, 30655 Hannover, BRD (garant-Reiner Dohrmann) - 1 akademik, 1 měsíc, odborná stáž (jaro 2012), 1 student doktorského stud.programu, 1 měsíc, odborná stáž (podzim 2012)

KA3d) The Aalto University, School of Science and Technology, FI-00076 AALTO, FINLAND - 2 doktorští studenti, 1 semestr, studijní pobyt (1x podzim 2012 a 1x jaro 2013)

KA3e) Linnaeus University, SE-391 82 Kalmar, SE-351 95 Växjö, Sweden - 2 doktorští studenti, 1 semestr, studijní pobyt (1x podzim 2012 a 1x jaro 2013)


Nutno dodat, že následně po ukončení každého zahraničního pobytu připraví jeho účastník podrobný report s důrazem na získané poznatky, zkušenosti a dosažené výsledky - toto bude prezentovat na workshopech členům RT i CS.


ADMIN     © MyPages, 2011