Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Ústav geologických věd Ústav fyziky země


                   
 

                 počítadlo.abz.cz


KA2 - Výzkum dlouhodobé seismické stability vybraných lokalit ČR

V rámci klíčové aktivity bude sestaven tým odborníků pro monitorování dlouhodobé seismické stability území, což je stěžejní úloha při výběru lokality hlubinného úložiště jaderného odpadu i při zajištění bezpečného provozu významných technologických celků. Členové navrhovaného realizačního týmu a částečně i členové cílové skupiny již mají zkušenosti s realizací projektů a prací na tomto poli, a to jak pro odběratele z aplikační sféry, tak orgány státní správy (JE Temelín, JE Dukovany, SÚJB).

V rámci projektu dojde k doplnění realizačního týmu o předního rakouského odborníka, dvorního radu, Dipl.-Ing. Petera Melichara z Vídně, který téměř 20 let budoval a vedl oddělení geofyziky na Ústředním ústavu pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni. Ing. Melichar se celou svoji profesní kariéru zabývá budováním a provozem seismických stanic a seismických sítí. Jeho hlavním dílem je vybudování Conradovy observatoře v Dolním Rakousku, kde je umístěna unikátní geofyzikální laboratoř umožňující provádění sofistikovaných geofyzikálních experimentů, zejména v oblasti vlnových technologií a gravimetrie.

Vědeckými členy realizačního týmu budou dr. Švancara, dr. Havíř, dr.Pazdírková a dr. Špaček. Pod vedením ing. Melichara rozvine realizační tým rozsáhlý technologický transfer v oblasti optimálního designu seismických stanic, kalibrace seismických senzorů a konstrukce infrazvukové monitorovací stanice.

V rámci zvyšování konkurenceschopnosti se tým seznámí s řešením seismického monitoringu v severní Itálii, ve Slovinsku, ve Švýcarsku a v Rakousku. Pracoviště navrhovatele je pro tento účel vybaveno potřebnou infrastrukturou sítí seismických stanic s telemetrickým přenosem dat, hardwarovým a softwarovým vybavením pro akvizici, interpretaci a archivaci seismických dat a vybavenou technickou laboratoří.

Za přispění rakouského experta bude také probíhat zpřesňování údajů v katalogu historických zemětřesení ve střední Evropě, který je nezbytný ke stanovení seismického ohrožení lokalit.


ADMIN     © MyPages, 2011