Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Ústav geologických věd Ústav fyziky země


                   
 

                 počítadlo.abz.cz


KA 1 - Výzkum horninového prostředí pro podzemní ukládání látek a odpadů

V rámci této aktivity (spadající do okruhu podporovaných aktivit A dle výzvy) předpokládáme sestavení týmu, který bude komplexně sledovat vlastnosti horninového prostředí z hlediska podzemního ukládání jaderného odpadu a dalších látek. Členové předpokládané expertní skupiny pro KA1 (ExKA1) již mají s realizací prací a projektů na tomto poli řadu zkušeností a spolupracují s řadou organizací řešící tuto problematiku (SURAO, MND, RWE, DIAMO, ČVUT). V rámci projektu dojde o doplnění tohoto týmu o předního petrologa Prof. Dr. Friedricha Kollera z vídeňské university, který se po celou svoji karieru zabývá petrologickým a geochemickým výzkumem hornin. Pod vedením prof Kollera ve spolupráci s výše uvedenými organizacemi rozvine tato skupina výzkum ve výše uvedené oblasti.

Pracoviště navrhovatele je pro tento účel vybaveno potřebnou technikou - laboratoře pro přípravu vzorků, optická laboratoř, elektronová mikrosonda, katodová luminescence, RTG-difrakce, RTG-flourescence, LA ICP MS (ve spolupráci s ústavem chemie), chemická laboratoř, AAS.

Členové cílové skupiny - zaměstnanci se budou jednak přímo podílet na realizovaném výzkumu jako spolupracovníci a jednak se budou seznamovat s výsledky projektu prostřednictvím interních seminářů.

Studenti - druhá cílová skupina - se budou na řešení projektu účastnit jednak přímo, prostřednictvím účastí na přednáškách hostujících zahraničních specialistů či řešením diplomových/doktorských prací s členy ExKA1, jednak se s výsledky projektu seznámí prostřednictvím hodnotících zpráv a workshopů a budou rovněž profitovat z dlouhodobého pobytu zahraničního odborníka a zvýšené kvalifikace učitelů prostřednictvím zlepšené kvality výuky.


ADMIN     © MyPages, 2011