Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Ústav geologických věd Ústav fyziky země


                   
 

                 počítadlo.abz.cz


Klíčové aktivity


 • KA1 - Výzkum horninového prostředí pro podzemní ukládání látek a odpadů - expertní skupina složená převážně z vědců Ústavu geologických věd řeší mj. podzemní ukládání jaderného odpadu
  • prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (řešitel projektu)
  • Mgr. Šárka Benedová
  • Mgr. Pavla Filipská
  • prof. Friedrich Koller, Dr. (zahr. expert)
  • Mgr. Tomáš Kuchovský, PhD
  • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (vedoucí KA1)
  • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
  • doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
  • Mgr. Petr Gadas, Ph.D.
  • Mgr. Adam Říčka, Ph.D.

      

 • KA2 - Výzkum dlouhodobé seismické stability vybraných lokalit ČR skupina složená převážně z vědců Ústavu fyziky Země je kompetentní pro oblast evaluace dlouhodobé seismické stability území, nutné mj. pro bezpečný provoz jaderných elektráren.
  • RNDr. Jan Švancara, CSc.(vedoucí KA2)
  • DRNr. Josef Havíř, Dr.
  • Dipl.Ing Peter Melichar (zahr. expert)
  • RNDr. Jana Pazdírková
  • Mgr. Petr Špaček, Ph.D.

 

 • KA3 - Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti geovědního VaV - v rámci této klíčové aktivity budou uskutečněny studijní pobyty, odborné stáže a exkurze na špičkových zahraničních pracovištích.
  • Mgr. Radek Škoda, PhD (vedoucí KA3)                                                           

 

 


KA1

KA2

KA3


ADMIN     © MyPages, 2011