Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Ústav geologických věd Ústav fyziky země


                   
 

                 počítadlo.abz.cz


O projektu

Projekt má dva hlavní cíle:

  • jednak posílit vědecké kompetence a kvality VaV pracovníků v rámci Ústavu geologických věd (ÚGV) a Ústavu fyziky Země (ÚFZ) na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (PřF MU), které řeší geovědní a geoenvironmentální problematiku s důrazem na podzemní ukládání jaderného odpadu a dlouhodobou seismickou stabilitu území vč. základního i aplikovaného výzkumu
  • druhým cílem je zvýšení úrovně vzdělání a potažmo profesní uplatnitelnosti absolventů z řad cílové skupiny (CS) studentů PřF MU

 

S ohledem na 1.cíl projektu budou ze stávajících odborných týmů s uvedeným zaměřením na obou řešitelských ústavech sestaveny 2 oborové expertní skupiny, přičemž každá z nich bude posílena o jednoho renomovaného zahraničního odborníka. Tyto 2 expertní skupiny budou v rámci připravovaného projektu propojeny do 1 kompaktního excelentního VaV týmu. A právě tranfer nejnovějších zahraničních poznatků a přístupů k problematice podzemního ukládání jaderného odpadu a plynných látek, dvouoborový záběr resp. průnik VaV činností a spolupráce s aplikační sférou jsou hlavními plánovanými prostředky k dosažení 1.cíle projektu.

 

Dalším prostředkem pro posílení vědeckých kompetencí a kvalit pracovníků obou ústavů směrem k excelenci týmu je plánované zintenzivnění spolupráce se zahr. VaV pracovišti. V rámci projektu budou pro členy RT i CS realizovány mj. zahraniční exkurze na špičková pracoviště, zahraniční odborné stáže akad.pracovníků i proaplikačně zaměřené semestrální pobyty studentů směřované především do zemí EU jako např. Švédsko, Finsko, Německo ,Itálie či Rakousko, kde pracují excelentní týmy dlouhodobě se zabývající tematikou řešenou v projektu. Dále se počítá i s odborným vystoupením 10 hostujících zahraničních specialistů na obou předkladatelských ústavech PřF MU. Posílení kontaktů a vazeb povede k většímu zapojení do mezinár.sítí a projektů řešících specifickou oborovou problematiku podz.ukládání jaderného odpadu a plynných látek. Tyto kroky povedou k naplnění 1. i 2.cíle projektu.

 

 


ADMIN     © MyPages, 2011